avner-sharon-2020

אבנר שרון, מבעלי הנסיון בתחום
מערכות המידע ואבטחת מידע

נסיוני רב השנים מאפשר לי אבחנה ומיקוד לגבי צרכי הארגון שלכם ואני יודע לתת מענה מדוייק, מהיר ודיסקרטי ככל שיידרש.

בעת הצורך, על פי האבחון הבסיסי מצטרפים אלי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה במספר דיסציפלינות כגון מערכות מידע, הגנת סייבר ועוד.

 • ביצוע סקר סיכוני סייבר ובניית מתודולוגיה להגנת סייבר בכפוף להנחיות מערך הסייבר הלאומי.
 • כתיבה והטמעה של נהלים ארגוניים, כולל התאמה לנדרש על פי תקנות ה-GDPR.
 • ביצוע מבדק חדירה (PenTest) וסיוע ביישום ממצאיו.
 • הכנה להסמכה על פי תקן אבטחת מידע 27001.
 • התאמת הארגון לעמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות והשמירה על מאגרי מידע על פי הרשות להגנת הפרטיות.
 • ניהול על פי אילוצים (TOC).
 • תזמון מערכים משולבים.
 • סיוע בתהליך קבלת החלטות.
 • הרצאות וסדנאות לארגונים בנושאי סייבר, עבודה נכונה להקטנת אפשרות פגיעה.
 • הרצאות העשרה לארגונים ופרטיים: סייבר וטכנולוגיה, עבר, הווה ועתיד.
 • הדרכות אישיות בנושאי מחשב וסייבר.
 • הרצאות העשרה בגובה העיניים לקהל הרחב – “טכנולוגיה בפשטות”.
 
סגירת תפריט